جستجو
Back to All Blog Posts

سقف های کاذب یکپارچه کناف ایران

عایق کاری حرارتی و صوتی سقف و پیلوت ساختمان ها

 

 

کاربردها و شیوه اجرا

قطعات ویژه

 

روش اجرا

1-نصب نبشی تراز

2-اجرای زیر سازی فلزی

3-اتصال صفحات روکشدار گچی

4-درز گیری

کاربردها

 

نظرات
Write a Comment Close Comment Form